CZ / DE
Trestní právo v České republice

Trestní právo procesní (trestní řízení)

Řízení proti uprchlému

Řízení proti uprchlému přichází v úvahu v případě, kdy se obviněný vyhýbá trestnímu stíhání svým pobytem v zahraničí nebo se skrývá před orgány činnými v trestním řízení, a to nejen na území České republiky. V tomto řízení není třeba doručovat obviněnému písemnosti, veškeré písemnosti se doručují do rukou jeho obhájce (zásadně ustanoveného soudem), kterému náležejí stejná práva jako obviněnému. Soud tedy může i v řízení proti uprchlému ve věci rozhodnout bez přítomnosti obžalovaného, resp. uprchlého, a vynést i odsuzující rozsudek.

Pokud trestní řízení proti uprchlému bylo již pravomocně skončeno a uprchlý jako obžalovaný byl pravomocně uznán vinným ze spáchání trestného činu v nepřítomnosti, může uprchlý jako odsouzený podat návrh na zrušení tohoto rozhodnutí a trvat na opětovném projednání jeho věci v hlavním líčení.

 

 

Autoři:

JUDr. Vojtěch Steininger, LL.M.

Mgr. Hedvika Hartmanová

Dipl.-Jur. Jan Sommerfeld, MLE

Hartmanová & Steininger, advokáti
Kaprova 15/11
CZ – 110 00 Praha 1
Česká republika


Email: info@hast-ak.com
Internet: www.hast-ak.com

 

Copyright © 2017 -


Právní stav k 12.12.2016.

Tento informační materiál byl zpracován s nejvyšší pečlivostí. Přesto autoři neodpovídají za správnost údajů, pokynů nebo případných rad, ani za tiskové chyby.

Tento informační materiál je včetně všech svých částí chráněn autorským zákonem. Jakékoli použití bez souhlasu autorů je nepřípustné a trestné. To platí obzvláště pro zhotovování kopií, překlady a jakékoli použití v elektronické podobě.

Tento materiál slouží pouze jako všeobecná a předběžná informace o aktuálních tématech, nejedná se o poradenství. Nezohledňují se v něm žádné zvláštní okolnosti ani zvláštní požadavky případných adresátů. Jeho adresáti by si proto měli vždy vyžádat příslušné profesionální právní služby k uvedeným informacím. I přes pečlivé sestavení tohoto materiálu nemohou autoři zaručit přesnost a úplnost informací zde obsažených a nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za konání nebo zdržení se konání na základě informací obsažených v tomto materiálu.